Tempomat – co to jest, jak działa, kiedy używać i jak włączyć?

co to jest tempomat
Tempomat – funkcja, dzięki której odpoczniesz w tracie i oszczędzisz sporo paliwa. Foto: bizoo_n/canva

Tempomat, innowacyjna funkcja dostępna w wielu nowoczesnych pojazdach, zmienia sposób, w jaki kierowcy utrzymują prędkość na drodze. Ten system automatycznej kontroli prędkości umożliwia utrzymanie stałej prędkości bez ciągłego naciskania pedału gazu. Dzięki temu kierowcy mogą cieszyć się jednostajną jazdą i skupić się na innych aspektach podróży. W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej temu, czym jest tempomat, jak działa i w jakich sytuacjach można go wykorzystać.

Czym jest tempomat?

Tempomat, znany również jako regulator prędkości, to funkcja lub system dostępny w niektórych pojazdach, który umożliwia kierowcy utrzymanie stałej prędkości na drodze bez konieczności ciągłego naciskania pedału gazu. Działa to poprzez automatyczne kontrolowanie przepływu paliwa do silnika w celu utrzymania żądanej prędkości. Tempomat pozwala kierowcy ustawić preferowaną prędkość, która zostaje utrzymana przez system, niezależnie od zmian nacisku na pedał gazu.

Aby skorzystać z tempomatu, kierowca najpierw musi włączyć ten system na desce rozdzielczej pojazdu. Następnie, po osiągnięciu żądanej prędkości, kierowca może aktywować tempomat poprzez przyciśnięcie odpowiedniego przycisku lub dźwigni na kierownicy. W momencie aktywacji, tempomat zapamiętuje aktualną prędkość i utrzymuje ją, dostosowując przepływ paliwa do silnika. Jeśli kierowca chce zwiększyć prędkość, może użyć specjalnego przycisku lub dźwigni do zwiększenia ustawionej prędkości. Natomiast, jeśli chce zwolnić, może przycisnąć przycisk lub dźwignię zmniejszającą prędkość. Kierowca ma również możliwość dezaktywacji tempomatu poprzez naciśnięcie hamulca lub odciśnięcie odpowiedniego przycisku.

Podczas działania tempomatu, system monitoruje prędkość pojazdu za pomocą czujników prędkości. Jeśli pojazd zaczyna tracić prędkość (na przykład podczas jazdy pod górę), tempomat automatycznie zwiększa przepływ paliwa, aby utrzymać ustaloną prędkość. W przypadku, gdy pojazd zyskuje prędkość (na przykład podczas jazdy z góry), tempomat może zmniejszyć przepływ paliwa lub korzystać z hamulców silnikowych, aby utrzymać ustaloną prędkość. To sprawia, że jazda staje się bardziej wygodna i jednostajna, a kierowca może skupić się na innych aspektach jazdy.

Warto zauważyć, że nie wszystkie pojazdy są wyposażone w tempomat i dostępność tego systemu może się różnić w zależności od marki, modelu i rocznika samochodu. Ponadto, niektóre tempomaty mogą mieć dodatkowe funkcje, takie jak automatyczne utrzymywanie odległości do pojazdu przed nim (system ACC) lub systemy zapobiegające kolizjom.

Kiedy używać tempomatu?

Tempomat można używać w różnych sytuacjach, które sprzyjają jego efektywnemu i bezpiecznemu działaniu. Jednak istnieją pewne warunki i scenariusze, w których korzystanie z tempomatu może być szczególnie korzystne. Przede wszystkim, tempomat jest przydatny podczas jazdy po długich, prostych odcinkach dróg, na których nie ma dużego ruchu i ograniczeń prędkości. Dzięki temu kierowca może ustawić tempomat na żądaną prędkość i skupić się na monitorowaniu otoczenia, bez konieczności ciągłego naciskania pedału gazu. Jest to szczególnie przydatne podczas podróży na autostradach czy drogach ekspresowych.

Kolejnym przypadkiem, w którym tempomat może być użyteczny, to jazda po drogach z ograniczeniami prędkości, takich jak strefy miejskie czy odcinki oznaczone znakami ograniczenia prędkości. Ustawienie tempomatu na prędkość zgodną z przepisami pozwala kierowcy uniknąć przypadkowego przekroczenia limitów prędkości, co może prowadzić do mandatów i zagrożeń dla bezpieczeństwa. Tempomat pozwala utrzymać stałą prędkość i kontrolować przyspieszenia, eliminując ryzyko przypadkowego przekroczenia prędkości.

Jednak ważne jest, aby pamiętać, że tempomat należy używać z rozwagą i zawsze dostosowywać prędkość do warunków drogowych. W sytuacjach, gdzie występuje duży ruch drogowy, zakręty, zmienne warunki atmosferyczne lub inne czynniki wpływające na bezpieczeństwo na drodze, tempomat może nie być odpowiedni. W takich przypadkach lepiej zachować pełną kontrolę nad pojazdem i dostosować prędkość ręcznie.

Zalety tempomatu:

 • Utrzymanie stałej prędkości: Tempomat zapobiega przypadkowemu przekroczeniu prędkości, co może prowadzić do mandatów i niebezpiecznych sytuacji na drodze.
 • Redukcja zmęczenia kierowcy: Utrzymywanie stałej prędkości bez ciągłego naciskania pedału gazu zmniejsza zmęczenie mięśni nóg kierowcy.
 • Ograniczenie ryzyka kolizji: Dzięki tempomatowi kierowca może skupić się na obserwacji drogi i reagowaniu na zmienne warunki, zamiast ciągłego dostosowywania prędkości.
 • Oszczędność paliwa: Tempomat może pomóc w utrzymaniu równomiernej jazdy, co może przyczynić się do oszczędności paliwa poprzez redukcję gwałtownych przyspieszeń i hamowań.

Ograniczenia tempomatu:

 • Warunki atmosferyczne: Tempomat może być mniej skuteczny w przypadku złych warunków atmosferycznych, takich jak deszcz, śnieg czy gołoledź.
 • Zakręcone drogi: Na drogach o licznych zakrętach tempomat może utrudniać dostosowanie prędkości do zmieniającej się topografii drogi.
 • Ruch miejski: W obszarach o dużym ruchu lub o dużej liczbie skrzyżowań, tempomat może nie być tak efektywny, jak manualna kontrola prędkości.

Jak korzystać z tempomatu w praktyce?

Korzystanie z tempomatu jest naprawdę stosunkowo proste, o ile zrozumiesz zasady jego działania. Oto kroki, które należy podjąć, aby poprawnie korzystać z tempomatu:

 1. Sprawdź, czy twój samochód jest wyposażony w tempomat: Nie wszystkie pojazdy są wyposażone w tę funkcję. Upewnij się, że twój samochód jest wyposażony w tempomat i zapoznaj się z instrukcją obsługi, aby poznać szczegóły dotyczące korzystania z niego.
 2. Znajdź odpowiedni moment: Wybierz odpowiedni moment, aby włączyć tempomat. Zazwyczaj jest to prosta i otwarta droga, na której nie ma dużego ruchu ani zakrętów.
 3. Włącz tempomat: Zlokalizuj przycisk tempomatu na kierownicy lub dźwigni (w zależności od konkretnego modelu pojazdu) i wciśnij go. Często jest to przycisk oznaczony symbolem “SET” lub “ON”.
 4. Ustaw żądaną prędkość: Po włączeniu tempomatu, użyj przycisków lub pokrętła na kierownicy, aby ustawić żądaną prędkość. Zazwyczaj są to przyciski oznaczone strzałkami w górę i w dół. Możesz również ustawić prędkość, przytrzymując odpowiedni przycisk.
 5. Aktywuj tempomat: Aby aktywować tempomat i rozpocząć utrzymywanie stałej prędkości, użyj przycisku oznaczonego symbolem “SET” lub “RES” (resume). Samochód utrzyma teraz ustaloną prędkość bez konieczności naciskania pedału gazu.
 6. Dostosuj prędkość: Jeśli chcesz zwiększyć prędkość, użyj przycisku oznaczonego symbolem “RES” lub “ACC” (accelerate). Aby zmniejszyć prędkość, użyj przycisku oznaczonego symbolem “SET” lub “COAST” lub delikatnie naciśnij pedał hamulca. Po dostosowaniu prędkości tempomat utrzyma nową wartość.
 7. Wyłącz tempomat: Aby wyłączyć tempomat, użyj przycisku oznaczonego symbolem “OFF” lub “CANCEL”. Alternatywnie, naciśnij pedał hamulca lub sprzęgła, aby tymczasowo dezaktywować tempomat.

Bezpieczeństwo i odpowiedzialność podczas korzystania z tempomatu

Podczas korzystania z tempomatu, należy zawsze zachować najwyższe standardy bezpieczeństwa i odpowiedzialności. Tempomat może być przydatnym narzędziem, ale nie zwalnia kierowcy z obowiązku skupienia się na drodze. Nadal musisz być czujny i świadomy swojego otoczenia, reagując na sytuacje, które mogą wystąpić na drodze. Pamiętaj, że jesteś odpowiedzialny za swoje działania jako kierowca, a tempomat służy jedynie jako wsparcie. Zawsze dostosuj swoją prędkość do warunków drogowych, ograniczeń prędkości i innych czynników, które mogą wpływać na bezpieczeństwo na drodze. Bądź gotowy do dezaktywacji tempomatu w razie potrzeby, na przykład w sytuacjach awaryjnych lub nagłych zmianach warunków drogowych.

Pamiętaj również, że tempomat ma swoje ograniczenia. Nie jest on w stanie przewidzieć i zareagować na wszystkie możliwe sytuacje na drodze. Dlatego ważne jest, aby zachować zdrowy rozsądek i elastyczność w korzystaniu z tempomatu. Jeśli napotkasz ruch miejski, drogi o dużym natężeniu, zakręcone odcinki lub trudne warunki atmosferyczne, rozważ dezaktywację tempomatu i przejście do manualnej kontroli prędkości. Bądź świadomy, że w takich warunkach konieczne może być częste dostosowywanie prędkości, co tempomat nie jest w stanie zapewnić. Ostatecznie, bezpieczeństwo na drodze zależy od odpowiedzialnego zachowania kierowcy, a tempomat powinien być używany jako narzędzie ułatwiające jazdę, ale zawsze pod nadzorem i kontrolą kierowcy.

Tempomat a oszczędność paliwa

Tempomat może mieć korzystny wpływ na oszczędność paliwa w odpowiednich warunkach. Utrzymywanie stałej prędkości za pomocą tempomatu pozwala na bardziej równomierne wykorzystanie energii silnika, eliminując gwałtowne przyspieszenia i hamowania, które często występują podczas manualnej kontroli prędkości. Stała prędkość utrzymywana przez tempomat może przyczynić się do zmniejszenia zużycia paliwa poprzez utrzymanie optymalnej efektywności silnika. Dodatkowo tempomat pozwala na precyzyjne dostosowanie prędkości do limitów prędkości na drodze, co pomaga uniknąć przypadkowego przekraczania prędkości i możliwych mandatów, które mogą być związane z przyspieszaniem i spowalnianiem pojazdu.

Czytaj także: Sprawdzone sposoby na ekonomiczną jazdę, czyli jak oszczędzać paliwo podczas jazdy

Należy jednak pamiętać, że oszczędność paliwa zależy również od innych czynników, takich jak aerodynamika pojazdu, stan opon, obciążenie samochodu oraz warunki drogowe. W terenie górzystym lub na drogach z licznymi wzniesieniami tempomat może nie być tak efektywny w oszczędzaniu paliwa, ponieważ może konieczne być zwiększenie prędkości na stromych podjazdach. Ponadto, w przypadku trudnych warunków atmosferycznych, takich jak silny wiatr, deszcz lub śnieg, tempomat może nie uwzględniać tych czynników i utrzymanie stałej prędkości może być niewłaściwe lub niebezpieczne.

Tempomat a ograniczenia prędkości

Tempomat może być przydatnym narzędziem w utrzymaniu prędkości zgodnej z przepisami drogowymi i ograniczeniami prędkości. Kierowca może ustawić żądaną prędkość za pomocą tempomatu i mieć pewność, że nie przekroczy jej nieumyślnie. Jest to szczególnie ważne podczas jazdy na obszarach, gdzie obowiązują ograniczenia prędkości, takich jak strefy miejskie, drogi szkolne czy odcinki oznaczone znakami ograniczenia prędkości. Tempomat pomaga utrzymać stałą prędkość, eliminując przypadkowe przyspieszenia, które mogą prowadzić do przekroczenia prędkości i naruszenia przepisów drogowych. Oznacza to, że kierowca może skoncentrować się na innych aspektach jazdy, mając pewność, że prędkość jest kontrolowana.

Warto jednak pamiętać, że tempomat nie zastępuje odpowiedzialności kierowcy i konieczności dostosowania prędkości do warunków drogowych. Mimo że tempomat utrzymuje stałą prędkość, nie bierze pod uwagę czynników takich jak obecność innych pojazdów, zmienne warunki atmosferyczne czy ograniczenia prędkości tymczasowych. Dlatego ważne jest, aby kierowca nadal monitorował sytuację na drodze i dostosowywał prędkość, jeśli zachodzi taka konieczność. Kierowca jest odpowiedzialny za zachowanie bezpiecznej prędkości, zgodnie z przepisami i warunkami drogowymi, nawet korzystając z tempomatu.

Podsumowanie:

Tempomat jest przydatnym narzędziem w samochodzie, które pozwala utrzymać stałą prędkość bez ciągłego używania pedału gazu. Jednak pamiętaj, że tempomat to narzędzie, które powinno być używane z rozwagą, zawsze z poszanowaniem przepisów drogowych i bezpieczeństwa własnego oraz innych użytkowników drogi. Bądź odpowiedzialnym kierowcą i korzystaj z tempomatu zgodnie z zasadami i okolicznościami drogowymi.


Opracowanie: Portal Motoryzacyjny
Zdjęcie główne: bizoo_n/canva

Sprawdź także
Nasza witryna korzysta z ciasteczek. Korzystając z niej, wyrażasz zgodę na ich używanie.
Total
0
Share