Wiadomości, premiery, porady motoryzacyjne.

Szkoda całkowita a ubezpieczenie OC i AC

szkoda całkowita a oc ac
Szkoda całkowita a ubezpieczenie OC / AC. Foto: loveguli/canva

Szkoda całkowita w kontekście motoryzacyjnym jest jednym z najpoważniejszych zdarzeń, jakie mogą spotkać kierowcę. Oznacza to, że pojazd został poważnie uszkodzony w wyniku wypadku, kradzieży, pożaru lub innego niefortunnego zdarzenia, i nie jest opłacalne lub możliwe ekonomicznie jego naprawienie. W takiej sytuacji ubezpieczyciel uznaje pojazd za “szkodę całkowitą”, co może skutkować różnymi konsekwencjami dla właściciela pojazdu. W niniejszym artykule omówimy, czym jest szkoda całkowita, jakie są jej przyczyny, jak postępować w przypadku takiej sytuacji, a także jakie są możliwe opcje wypłaty odszkodowania.

Czym jest szkoda całkowita?

Szkoda całkowita to sytuacja, w której wartość naprawy uszkodzonego pojazdu przekracza jego wartość rynkową lub zaawansowanie zniszczeń uniemożliwia ekonomiczną naprawę. Pojazd jest uznawany za “bezwartościowy” z ekonomicznego punktu widzenia, co oznacza, że jego naprawa jest nieopłacalna w porównaniu z wartością rynkową samochodu przed szkodą.

Przyczyny szkody całkowitej mogą być różnorodne, ale najczęściej wynikają z poważnych wypadków drogowych, poważnych uszkodzeń strukturalnych pojazdu, jak również zalewania pojazdu lub pożaru. Szkoda całkowita może również wynikać z kradzieży pojazdu, jeśli nie zostaje on odnaleziony w ciągu odpowiedniego okresu czasu.

Co robić w przypadku szkody całkowitej?

Gdy doszło do wypadku lub innego zdarzenia powodującego poważne uszkodzenia pojazdu, ważne jest, aby jak najszybciej skontaktować się z ubezpieczycielem i zgłosić szkodę. Ubezpieczyciel wyśle rzeczoznawcę, który oceni rozmiar szkody i wartość pojazdu przed wypadkiem. Jeśli okazuje się, że naprawa pojazdu jest nieopłacalna, a wartość rynkowa pojazdu nie pokrywa kosztów naprawy, ubezpieczyciel może uznać pojazd za szkodę całkowitą.

W takiej sytuacji ubezpieczyciel może zaoferować właścicielowi pojazdu różne opcje, takie jak:

  1. Wypłata odszkodowania – Właściciel otrzymuje odszkodowanie w wysokości wartości rynkowej pojazdu przed szkodą. Kwota ta może być pomniejszona o dedykowany udział własny, jeśli taki został określony w polisie ubezpieczeniowej.
  2. Zachowanie pojazdu – Właściciel może zdecydować się zachować uszkodzony pojazd i otrzymać częściową wypłatę odszkodowania. Ubezpieczyciel w takim przypadku zazwyczaj odejmuje wartość resztkową pojazdu od wartości rynkowej przed szkodą.
  3. Wykup pojazdu – W niektórych przypadkach ubezpieczyciel może zaoferować właścicielowi możliwość wykupienia uszkodzonego pojazdu od siebie. Właściciel otrzymuje wtedy odpowiednią wypłatę, a samochód zostaje jego własnością.
  4. Licytacja – W przypadku ubezpieczenia AC (Auto-Casco), właściciel może zdecydować się na licytację pojazdu, co może przynieść wyższe odszkodowanie niż standardowa wypłata.

Warto pamiętać, że każdy przypadek szkody całkowitej jest inny, a konkretna oferta ubezpieczyciela może się różnić w zależności od indywidualnych warunków polisy i okoliczności zdarzenia.

Szkoda całkowita a OC sprawcy

Ubezpieczenie OC (Odpowiedzialność Cywilna) jest obowiązkową polisą komunikacyjną, która chroni sprawcę wypadku przed roszczeniami osób, które doznały szkód w wyniku jego działania. Jeśli sprawca spowoduje szkodę całkowitą w innym pojeździe, ubezpieczyciel wypłaci poszkodowanemu odszkodowanie za wartość rynkową pojazdu przed wypadkiem. Poszkodowany ma wtedy możliwość zakupu innego pojazdu lub inwestycji odszkodowania w inny sposób.

Warto zaznaczyć, że szkoda całkowita z OC sprawcy jest wypłacana jedynie wtedy, gdy osoba, która doznała szkody, nie jest winna wypadku. Jeśli w wyniku kolizji czy wypadku obie strony ponoszą część winy, roszczenia mogą być wyrównane w zależności od stopnia odpowiedzialności każdej ze stron.

W przypadku szkody całkowitej z OC sprawcy, poszkodowany musi zgłosić zdarzenie swojemu ubezpieczycielowi wraz z dokumentami potwierdzającymi szkodę, a następnie rozpocząć proces likwidacji szkody. Ubezpieczyciel sprawcy weryfikuje zgłoszenie i przeprowadza oględziny pojazdu, aby określić wartość rynkową pojazdu przed wypadkiem i określić kwotę odszkodowania.

W przypadku szkody całkowitej z OC sprawcy, poszkodowany powinien otrzymać odszkodowanie, które w sposób adekwatny pokryje straty związane z utratą pojazdu. Jednakże procedura likwidacji szkody może różnić się w zależności od warunków i zasad obowiązujących w danej polisie OC, dlatego ważne jest, aby osoba poszkodowana zawsze konsultowała się z własnym ubezpieczycielem i korzystała z pomocy prawnika, jeśli jest to konieczne.

Szkoda całkowita a AC (AutoCasco)

W przypadku szkody całkowitej, gdy wartość naprawy pojazdu przewyższa jego wartość rynkową lub jest on niemożliwy do naprawy, ubezpieczyciel może uznać pojazd za bezwartościowy. Wówczas polisa AC wchodzi w grę, i to właśnie ona może pokryć koszty szkody całkowitej.

Jeśli posiadacz polisy AC doświadcza szkody całkowitej, może zgłosić to zdarzenie swojemu ubezpieczycielowi. Rzeczoznawca ubezpieczyciela oceni rozmiar szkody i wartość pojazdu przed zdarzeniem. Jeśli stwierdzi, że pojazd jest całkowicie zniszczony lub naprawa nie jest opłacalna, ubezpieczyciel wypłaci właścicielowi odszkodowanie w wysokości wartości rynkowej pojazdu przed szkodą.

Warto jednak pamiętać, że przed dokonaniem wypłaty odszkodowania ubezpieczyciel może potrącić udział własny, jeśli taki został określony w polisie. Ponadto, kwota odszkodowania może być również pomniejszona o wartość resztkową uszkodzonego pojazdu, jeśli właściciel zdecyduje się zachować samochód.

W przypadku szkody całkowitej ubezpieczenie AC może więc być niezwykle pomocne, zapewniając właścicielowi pojazdu odszkodowanie, które umożliwi zakup nowego pojazdu lub pokrycie innych kosztów związanych z utratą auta. Dlatego ważne jest, aby właściciele samochodów starannie wybierali odpowiednią polisę AC i mieli świadomość zasad jej funkcjonowania w przypadku szkody całkowitej.

Kolejne porady motoryzacyjne:

Sprawdź także
Nasza witryna korzysta z ciasteczek. Korzystając z niej, wyrażasz zgodę na ich używanie.
Total
0
Share